BAŞKAN
Dr. Gökhan Özyiğit
BİLİMSEL SEKRETER
Dr. Cem Önal

DÜZENLEME KURULU

Dr. Cem Önal
Dr. Cenk Yücel Bilen
Dr. Deniz Tural

Dr. Gökhan Özyiğit
Dr. Güven Aslan
Dr. İlker Tinay

Dr. Levent Türkeri
Dr. Murat Dinçer
Dr. Mustafa Erman

Dr. Sevil Bavbek
Dr. Sinan Sözen
Dr. Süleyman Ataus

Dr. Uğur Selek
Dr. Yüksel Ürün